تاريخچه گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گروه دروس عمومی (شامل دروس زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و تربیت بدنی) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به طور رسمی از سال 1390 با تصویب شورای آموزشی دانشگاه تأسیس شد. اعضای هیأت علمی رسمی گروه سه نفر می باشند و بیشتر اساتید به صورت حق التدریس یا از سایر گروه های آموزشی با این گروه  همکاری می نمایند. تمامی دانشجویان باید دروس عمومی زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، زبان فارسی و تربیت بدنی را در دوران تحصیل خود بگذرانند. تعیین اساتید و سر فصل دروس با نظر گروه صورت می پذیرد. همچنین برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه زیر نظر گروه می باشد. از مسئولیت های گروه طراحی سوال های زبان انگلیسی آزمون های علوم پایه، ارشد و دکترای تخصصی می باشد. همچنین برگزاری دوره های تقویتی زبان انگلیسی و یادگیری زبان فارسی جهت دانشجویان غیر ایرانی از سایرفعالیت ها  گروه می باشد.