اعضای هيئت علمی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اعضای هیات علمی

 
 
  نام و نام خانوادگي:  آقای محمد ناصر شفيعی
 
سمت: مديرگروه           
 
تلفن محل کار: 38002174-051
 
پست الكترونيكي: Shafieemn[at]mums.ac.ir 
  
 
نام و نام خانوادگي: آقای دکتر حسن قوامی
 
سمت: هيات علمی گروه و مدير اداره کل امور آموزشی
و تحصيلات تکميلی
 
تلفن محل کار: 38002174-051
 
پست الكترونيكي: Ghavamih[at]mums.ac.ir 
 

 

  نام و نام خانوادگي:  اقای دکتر محمدعلی سردار
 
سمت: هيات علمی (دانشيار تربيت بدنی)
 
تلفن محل کار: 3800178-051
 
پست الكترونيكي: SardarMA[at]mums.ac.ir
 


 تاریخ به روز رسانی» 2019-08-09