اساتید مدعو زبان تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

اساتید مدعو زبان تخصصی گروه  زبان در نیمسال اول 99-98

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی سمت پست الکترونیک
دکتر علیرضا پاسدار
علوم و فنون نوین

 هیأت علمی

 PasdarA[at]mums.ac.ir
 دکتر محمد درخشان
میکروب شناسی و ویروس شناسی  هیأت علمی DerakhshanM[at]mums.ac.ir
 دکتر محمود محمودی
 ایمونولوژی و آلرژی
 هیأت علمی MahmoudiM[at]mums.as.ir
دکتر سید احمد موسوی سید آبادی  بیوشیمی  حق التدریس  Arabadian[at]yahoo.co.uk
دکتر محمدامین کراچیان  ژنتیک  هیأت علمی KerachianMA[at]mums.ac.ir
       
    تاریخ به روز رسانی: 2019-08-09