پیشکسوت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

                                                       پیشکسوتان گروه


گروه زبان انگلیسی و دروس عمومی به طور رسمی از سال 1390 با تصویب شورای آموزشی دانشگاه  و با مدیریت جناب آقای محمد ناصر  شفیعی تاسیس گردید.استاد حسین حاذقی

فوق لیسانس زبان انگلیسی از کشور اسکاتلند 

با سابقه ی بیش از 30 سال تدریس در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 
     نام: محمد ناصر       
 
    نام خانوادگي:شفيعي جعفر آبادي

 

    رشته تحصيلي: زبان انگليسي

 
     گروه آموزشي: زبان انگليسي و دروس عمومي
  
    آدرس محل كار: مشهد، ميدان آزادي، دانشکده پزشکي، گروه  زبان و دروس عمومي

  

    تلفن محل كار:38002174 (9851+)

 
    آدرس پست الكترونيك:  ShafieeMN[at]mums.ac.ir
 

(C.V)فرم مشخصات علمي آموزشي