اساتید مدعو تربیت بدنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 
مطهره رستگار مقدم
تربيت بدني  حق التدريس  Mtahare-rastegarmoghadam[at] yahoo.com 
 
                                                            تاریخ به روز رسانی: 2017-06-17
 

اساتید مدعو تربیت بدنی در نیمسال دوم 96-95

نام و نام خانوادگي

گروه آموزشي

    سمت            

  پست الكترونيك

دکتر محمدعلي سردار

         تربيت بدني

هيات علمي

SardarMA[at]mums.ac.ir

آقاي عباس چمنيان

تربیت بدنی

        حق التدریس

ChamanianA1[at]mums.ac.ir

آقاي شرفي

 تربيت بدني

        حق التدريس

SharafiEH1[at]mums.ac.ir

آقاي سيد محسن فتح آبادي

تربيت بدني 

        حق التدريس

AdineM1[at]mums.ac.ir

آقاي خسرو عليزاده

تربيت بدني 

        حق التدريس

AlizadeKh1[at]mums.ac.ir

خانم اکرم وکيل‌زاده

تربيت بدني

       حق التدريس

 VakilzadeA1[at]mums.ac.ir

خانم مريم پويا نسب

تربيت بدني 

       حق التدريس

pouyanasabM1[at]mums.ac.ir

خانم طاهره محبوبه تقي‌نيا

تربيت بدني 

       حق التدريس

 TaghiniaM1[at]mums.ac.ir

خانم الناز زینالی

تربيت بدني 

        حق التدريس

 ZinaliE2 [at]mums.ac.ir

خانم راضیه ایمانی راد

تربيت بدني 

       حق التدريس

ImaniradR2 [at]mums.ac.ir 

خانم زهره اعلمی
تربيت بدني  حق التدريس  AlamiZ2[at]mums.ac.ir 
محبوبه الهیاری تربيت بدني  حق التدريس  AllahyariM2[at] mums.ac.ir