اساتید مدعو زبان عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
اساتید مدعو زبان انگلیسی در نیمسال اول 99-98
نام و نام خانوادگی گروه آموزشی سمت پست الکترونیک
حسین حاذقی زبان انگلیسی

حق التدریس

 
 محمدرضا کارگزار  زبان انگلیسی  حق التدریس  KargozarMR1[at]mums.ac.ir
 حمیدرضا کارگزار  زبان انگلیسی  حق التدریس  
معصومه حسن پور زبان انگلیسی حق التدریس HassanpourM1[at]mums.ac.ir
 مصطفی شمشیری  زبان انگلیسی  حق التدریس  ShamshiriM3[at]mums.ac.ir
زهرا سیدنوزادی  زبان انگلیسی  حق التدریس  
تاریخ به روز رسانی:2019-09-08