کتب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
عنوان نویسنده مترجم تاریخ انتشار تصویر

فوتبال تخصصی

تمرینهای شروع مجدد

مالکوم سیمون

جان ریوز

جواد فولادیان

محمد علی سردار

1389  
         
تمرینات خاص فوتبال

جان. ا. ریوز

جی.مالکولم سیمون

جواد فولادیان

محمد علی سردار
1385  
         
پرکاربردترین لغات در متون علوم پزشکی محمدناصر شفیعی  -  1397
         
درسنامه علوم پایه (ویژه رشته های پزشکی و دندانپزشکی)

شهرزاد شفیعی

محمدناصر شفیعی

- 1397